XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti

Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Məqsəd: Beynəlxalq investorlarının iştirakı ilə şəriət prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müştərək investisiya şirkətinin yaradılması və ölkədə qeyri-neft sektorunda layihələri həyata keçirmək.

Dəyəri: 55.7 mln. AZN

AİŞ-in investisiya payı: 24.10%