XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

Azərsun İstehsalat və Logistika Mərkəzi

Azərsun İstehsalat və Logistika Mərkəzi

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Məqsəd: Azərbaycan məhsullarının ixracatının artırılması və ölkəmizin tranzit potensialından daha dolğun istifadə edilməsi məqsədilə Qazaxıstanın Manqıstau əyalətində yerləşən «Aktau Dəniz Limanı» Xüsusi İqtisadi Zonasında 4.2. ha ərazidə quru və soyuducu anbarlardan ibarət müasir logistika mərkəzinin yaradılması.

Dəyəri: 15.2 mln. ABŞ dolları

AİŞ-in investisiya payı: 25%