XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

Bakı Gəmiqayırma Zavodu

Bakı Gəmiqayırma Zavodu

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Əsas məqsəd: Azərbaycanda gəmi tikintisinə olan tələbatı təmin etmək üçün yeni gəmilərin tikintisi və gəmilərin təmiri zavodunun qurulması.

Dəyəri: 470 mln. ABŞ dolları

AİŞ-in investisiya payı: 8.95%