XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

Holcim Azərbaycan

Holcim Azərbaycan

VƏZİYYƏT: TAMAMLANMIŞ

Məqsəd: Yerli və beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli sement istehsalı

Dəyəri: 300 mln. Avro

AİŞ-in investisiya payı: 10%

Status: 2015-ci ildə başa çatmışdır