XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi

Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi

VƏZİYYƏT: TAMAMLANMIŞ

Əsas məqsəd: Ağstafa rayonunda aqrotexniki xidmətləri kompleks şəkildə həyata keçirəcək müəssisə yaratmaqla məhsuldarlığın artırılması və torpaq ehtiyatlarından daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi.

Dəyəri: 4.7 mln. AZN

AİŞ-in investisiya payı: 25%