XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

Səba

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Əsas məqsəd: Quş yetişdirmə sexlərinin bərpası, mövcud quş yetişdirmə sexlərinin yenidən qurulması, kəsim sexinin istehsal gücünün artırılması, toyuq əti yarımfabrikatlarının və inkubator yumurtaları istehsalının (damazlıq təsərrüfatının) yaradılması.

Dəyəri: 12 mln. AZN (genişləndirmə layihəsi)

AİŞ-in investisiya payı: 25%