XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

“BALACANS AGRO FOOD” MMC

“BALACANS AGRO FOOD” MMC

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Məqsəd:  Yeni istehsal xətlərinə investisiya, o cümlədən soyudulmuş pomidor konservləri, meyvəqurutma və cem, mürəbbə, kompot və müxtəlif növ salat konservləri ilə bağlı istehsal. 

İnvestisiya məbləği: 4 100 000 AZN