XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

LOGIN INTERNATIONAL LOGISTICS

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Məqsəd: beynəlxalq tranzit daşımaları, ixrac və idxal əməliyyatların həyata keçirilməsi

İnvestisiya məbləği: 897 000 AZN