XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

Balkhoorma

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Məqsəd:  Meyvə qurutma xətti üzrə istehsal həcminin illik 200 tondan 600 tona artırılması 

İnvestisiya məbləği: 4 000 000 AZN