XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ
İNVESTİSİYALAR

İnfuzion Məhlulların İstehsalı Zavodu

İnfuzion Məhlulların İstehsalı Zavodu

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

İnfuzion məhlullar insan orqanizmində su-elektrolit balansının qorunması və optimal metabolizmin təmin olunması məqsədilə istifadə olunur. Layihə çərçivəsində əsasən natrium xlorid (0,9%), ringer laktat və qlükoza (5%) məhsullarının istehsalı nəzərdə tutulur. 

İnvestisiya məbləği: 766 600 AZN

İnvestisiya yatırıldığı il: 2022