XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

İnfuzion Məhlulların İstehsalı Zavodu

VƏZİYYƏT: DAVAM EDƏN

Məqsəd: Natrium xlorid (0,9%), ringer laktat və qlükoza (5%) məhsullarının istehsalı

İnvestisiya məbləği: 766 600 AZN