XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

Missiya və dəyərlər

Missiya

- Rəqabətqabiliyyətli və əlavə dəyər yaradan, xüsusilə ixracyönümlü və ya idxal əvəzləyici layihələrdə iştirak

- Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfə vermək

- Sahibkarlığın inkişafına təkan vermək

- Azərbaycan Respublikasına xarici investorları cəlb etmək

DƏYƏRLƏR

Səmərəlilik – İş və əməliyyat proseslərinin səmərəliliyi maraqlı tərəflər üçün daha yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxaracaqdır.

Şəffaflıq – Şəffaf qərarların qəbul edilməsi tərəfdaşlarımızla daha səmərəli əlaqələrin yaradılmasına imkan verəcək və nəticədə daha böyük uğurlara imza atmağa şərait yaradacaqdır.

İnnovasiya – Hədəfimiz iş prosesimizdə ən yaxşı təcrübə və innovasiyanı tətbiq etmək  və iqtisadiyyatda innovasiya üçün katalizatora çevrilməkdir.

Sosial təsir – Biz layihələrimiz vasitəsilə daim insanların həyatını yaxşılaşdırmaq istiqamətində işlər aparırıq.