XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

Niyə AİŞ?

AİŞ ilə investisiya üstünlükləri

Unikal maliyyə həlli yolları

Kapital investisiyaları və borcların azaldılması vasitəsilə balans hesabatının artırılması

Beynəlxalq kapital bazarlarına çıxış

Beynəlxalq investorlara layihənin təqdimatı bacarığı və beynəlxalq biznes əlaqələrinin yaradılmasına dəstək

Qabaqcıl biznes təcrübələri

Portfel şirkətlərdə korporativ idarəetmə təcrübələrinin tətbiqi və bazar araşdırması, maliyyə modeli, büdcə və vergilər üzrə geniş təcrübə

Dövlət müəssisələri və AİŞ arasında səmərəli koordinasiyanın təşkili

AİŞ-in müvafiq dövlət müəssisələri ilə sıx əməkdaşlığının investisiya proseslərinin sürətlənməsinə töhfəsi

Səriştəlilik

Portfel şirkətlərdə təcrübə çatışmazılğı nəticəsində yaranan problemlərin aradan qaldırılmasında və beləliklə, yeni biznes hədəflərinin əldə edilməsində, habelə şirkət dəyərinin artırılmasında dəstək

Müvəffəqiyyətə sadiqlik

Biz investisiyalarımızın uğurunun təmin edilməsində maraqlıyıq. İnvestisiyalarımızın müvəffəqiyyətli olacağına tərəfdaşlarımız əmin ola bilərlər