SAHİBKARLAR
XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

Qısa məlumat

Haqqımızda

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ASC (AİŞ) Prezidentin müvafiq Sərəncamı ilə 2006-cı ildə yaradılıb. AİŞ-in bütün payları Azərbaycan Respublikası dövlətinə məxsusdur.

Şirkət İqtisadiyyat nazirinin sədrliyi ilə Müşahidə Şurası tərəfindən idarə edilir. AİŞ-in başlıca iqtisadi məqsədi Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoruna kapital investisiyalarının yatırılmasıdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatına 15 illik investisiya:

- 220 mln. investisiya yatırılmışdır
- 13 layihə həyata keçirilmişdir
- ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payının 0.4%-i portfel şirkətlərə məxsusdur. (2019-ci il üzrə)

15 years of investments into Azerbaijan economy

M AZN invested

projects

%

GDP revenues

Məqsədlər

Baxış

Bizim başlıca strateji məqsədimiz Azərbaycanda həyata keçirilən yüksək əlavə dəyərli müəssisə və layihələrin maliyyələşdirilməsi və dəstəklənməsi vasitəsilə yerli iqtisadiyyat və investorlar üçün dəyərin artırılmasıdır.

Əsas prioritetlər

- Azərbaycanda həyata keçirilən əlverişli layihələrə investisiya qoymaq;

- Birbaşa investisiyalar, istedad və texnologiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi üzrə katalizator olmaq;

- Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə vermək;

- Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına, habelə iqtisadi diversifikasiya və idxal əvəzləyici proseslərə dəstək vermək.