XƏBƏRLƏR ƏLAQƏ

Qısa məlumat

Haqqımızda

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti ASC (AİŞ) Prezidentin müvafiq Sərəncamı ilə 2006-cı ildə yaradılıb. AİŞ-in bütün payları Azərbaycan dövlətinə məxsusdur.

Şirkət Müşahidə Şurası tərəfindən idarə edilir. AİŞ-in məqsədi Azərbaycan Respublikasının qeyri-neft sektoruna kapital investisiyalarının yatırılmasıdır.

Azərbaycan iqtisadiyyatına 17 illik investisiya

184.6 mln. ABŞ dolları investisiya yatırılmışdır

layihə

%

ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payının 0.3%-i portfel şirkətlərə məxsusdur. (2021-ci il üzrə)

Məqsədlər

Baxış

Bizim strateji məqsədimiz Azərbaycanda həyata keçirilən yüksək əlavə dəyərli müəssisə və layihələrin maliyyələşdirilməsi və dəstəklənməsi vasitəsilə yerli iqtisadiyyat və investorlar üçün dəyərin artırılmasıdır.

Əsas prioritetlər

- Azərbaycanda həyata keçirilən əlverişli layihələrə investisiya qoymaq;

- Birbaşa investisiyalar, istedad və texnologiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi üzrə katalizator olmaq;

- Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına töhfə vermək;

- Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına, habelə iqtisadi diversifikasiya və idxal əvəzləyici proseslərə dəstək vermək.